woensdag 6 juli 2011

Discussievragen bij Parnassia van Josha ZwaanWat de vorm betreft:

1. Wat is de titelverklaring? Denk aan: naam paviljoen waar moeder en dochter afspreken, een vrij-zeldzame bloem die  alleen nog groeit en bloeit op schrale duingrond (was vroeger wijdverbreid) en een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in de regio waar ook het paviljoen staat. Zie je een verband met de inhoud van het boek?

2. Tot welk genre zou jij het boek willen rekenen? Sommigen zeggen: psychologische romen, anderen "Bildungsroman" of ontwikkelingsroman: een boek waarin de hoofdpersoon een blijvende en ingrijpende persoonlijke ontwikkeling doormaakt. Als je voor dat laatste kiest: wie maakt of maken dan deze ontwikkeling door? En hoe past het motto (zie voor in het boek) hierbij?

 Je zou het ook nog een oorlogsroman kunnen noemen.  Hiermee wordt meteen duidelijk dat een roman vaak tot meerdere genres kan behoren en dat meestal "psychologisch" daar bij hoort.

3. Structuur: hoe is het boek opgebouwd? Wordt het verhaal chronologisch verteld? Zat er daardoor spanning in het verhaal?  Hoe wordt duidelijk gemaakt wat verleden is en wat heden? 

4. Welke (natuurlijke en geografische) decors herken je in de roman en welke rol spelen ze? Geef bv. aandacht aan het heden en de wandelingen over het strand, langs de zee. Kun je in de tekst zinnen vinden die dit decor een symbolische rol laten spelen bij het verloop van het verhaal?

5. Er is sprake van een meervoudig perspectief. Een deel van het boek is in de ik-vorm geschreven, een deel in de zij-vorm. Beide delen gaan over dezelfde persoon, maar op een andere leeftijd. Wat vind je van deze keuze van de schrijfster, wat wordt hiermee benadrukt?

Wat de inhoud betreft:

1. Wat is het hoofdthema van het boek? Welke andere thema's komen erin voor?

2. Er spelen meerdere religies een rol in het verhaal. Kunt u het standpunt van beide kanten beschrijven en welke kant kiest u? Wat vind u van de rol van de overheid in deze?

3. Rivka noemt de pleegouders "de papa en de mamma". Wanneer en waarom besluit ze daar Pappa en Mamma van te maken? 

4. De dominee discrimineert nogal, niet alleen w.b. het Joodse geloof, maar ook w.b. vrouwenemancipatie. Anneke is "maar" een meisje en wordt dus beperkt in haar ontwikkeling. Kun je dat plaatsen in de tijd en de streek waar het verhaal speelt?

5. Zijn de karakters geloofwaardig? Kun je de oorzaak van de verwijdering tussen Joost en Anneke aanwijzen en begrijpen waarom Anneke haar gezin in de steek liet? Iedereen is door alle gebeurtenissen beschadigd en die kunnen niet meer ongedaan gemaakt worden. Is er bij Anneke toch  iets veranderd? Wat heeft dit alles met Sandra gedaan? Is er nog hoop voor de toekomst?

(N.B. deze discussietips werden later toegevoegd op verzoek van een lezeres van dit Blog).
©JannieTr, 6 nov. 2013.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten