woensdag 30 november 2011

Discussievragen bij Annete de Vries - Scheurbuik

 1. Als Lucia gek wordt van de verwijten van de kleine Lucia met strikken in haar haar, geeft Miquel raad. Welke?

 1. Wat is er gebeurd met het Hindoestaanse echtpaar Ernst en Shanti/Satish en waarom?

 1. Wat doet Helen enige tijd daarna , wie ziet dat en houdt jarenlang de mond en waar sust Ferdinand zich mee?

 1. Waarom kregen slavenkinderen de omgekeerde naam van hun vader?

 1. Hoe denkt Miquel de gespletenheid waar Lucia aan lijdt op te lossen?

 1. Wat zegt Miquel over een “huis” inrichten?

 1. Waarom is het voor Lucia anders om terug te keren naar Suriname dan voor Miquel?

 1. Aan wie heeft Annette de Vries haar boek opgedragen?

 1. Wat sluit daar perfect bij aan?

 1. Wie verstrekt de meeste informatie en waarom?

 1. Volgens Nora van Laar (Biblion) maakt de schrijfster regelmatig gebruik van clichés, waarvan vele bekend zijn uit de damesroman. Ben je het hiermee eens of juist niet en heb je voorbeelden?

 1. Een enkele keer beeldspraak: de woorden werden als klei in haar mond. Heb je meer beeldspraak gevonden in het boek?

 1. Negatieve reacties op het boek voeren de boventoon. (Nora van Laar). Heb je dat ook zo gevonden in de recensies?

 1. Is dit een autobiografische roman?

(Met dank aan © Terry M., nov. 2011).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten