donderdag 23 mei 2013

Discussievragen bij Simone van der Vlugt - Jacoba, dochter van Holland1.  In welke tijd speelt het verhaal en op welke plaatsen?


2. Wat is feit en wat is fictie? Welke rol spelen ze in het verhaal? Hoe zijn ze verweven?


3. Welke ronde karakters komen in deze roman voor? Vanuit welk perspectief wordt het verhaal verteld?


4. Welke bijfiguren zijn er te herkennen en welke rol spelen zij in het verhaal?


5. Wat is het thema van dit boek? Hoe wordt dat uitgewerkt?


6. Kun je iets vertellen over de familieverhoudingen en de politieke verhoudingen die hierbij een rol spelen?


7. Welke motieven herken je?


8.  Wat vind je van de schrijfstijl van het boek? Heb je in dit boek stijlfiguren kunnen ontdekken en zo ja, kun je daar voorbeelden van geven?


9.  Wat maakt deze historische roman tot literatuur?


10. Komen er in dit boek anachronismen voor? Denk daarbij ook aan de gebruikte spreektaal.

Met dank aan Roos V.

© JannieTr, 23 mei 2013.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten