maandag 18 februari 2013

Discussievragen bij Het huis waar jij van hield - Titiana Rosnay1. Briefromans kunnen verschillende vormen aannemen. Het kan om een correspondentie gaan tussen personen, het kunnen de brieven van 1 persoon zijn, aan 1 andere of meerdere personen gericht. Hier schrijft de ik-persoon 1 hele lange brief aan haar overleden echtgenoot. Maar in het verhaal zijn ook brieven van anderen aan haar opgenomen. Waarom zou dat zijn en wat is het effect?

2. Oorspronkelijk heet het boek “Rose”. Wat vind je van de Nederlandse titel? Waarom zou die anders zijn en waar gaat jouw voorkeur naar uit?

3. Wat vind je van de motto’s van dit boek? Voegen die voor jouw gevoel nog iets toe?

4. De briefschrijfster is slechts enkele dagen met haar brief bezig. Toch vertelt zij het hele verhaal van wat er in Parijs gebeurde tussen 1852 en 1870, via herinneringen (flashbacks). Ze vertelt haar man dingen die na zijn overlijden zijn gebeurd, maar spreekt hem ook aan met: Weet je nog dat wij.... Zo krijgt de lezer een compleet beeld van wat er in die periode gebeurde. Vind je dat ze de geschiedenis op een natuurlijke manier verwerkt heeft in haar brief of komt het geforceerd over?

5. Wat vind je van de hoeveelheid informatie die De Rosnay in haar boek stopt?

6. Rose is uitsluitend gefocust op de verwoesting van het bestaande en het verdriet dat dat met zich meebrengt voor haar en haar buurtgenoten. Wie de plot eenmaal kent, begrijpt waarom dat voor het verhaal nodig was. Toch zorgt de schrijfster er voor dat ook de voordelen van de stadsvernieuwing een plekje krijgen. Hoe doet ze dat?

7. Wat vind je van de sfeertekening van de betreffende periode? Denk daarbij aan de mode, de literatuur, de beroepen, de winkeltjes.

8. Haar zoontje stierf aan cholera, door water uit de nabijgelegen fontein. Een gevolg van de onhygiënische toestanden destijds zonder degelijke waterleidingen en riolen. Maar waarom is volgens Rose juist haar zoontje gestorven? Wat vind je hiervan?

9. Eigenlijk leer je behalve Rose, niemand goed kennen. Hoewel Rose op een paar mensen heel erg gesteld is, heeft ze met niemand een dieper contact. Wat zou de reden daarvan zijn? Hoewel, bij nader inzien, hoe goed leren we Rose eigenlijk kennen?

10. Welke vriendschap was voor Rose het meest waardevol?
11. Terwijl Gilbert aan het eind van de strijd het meeste begrip voor Rose schijnt te hebben, is het uiteindelijk Alexandrine, die haar eerst egoïsme verweet, die met haar ten onder gaat. Begrijp je dit?

12. Begrijp je de (niet-) relatie met haar dochter? Of heb je er een verklaring voor?

13. Al op blz. 23 heeft Rose het over een nachtmerrie die haar al meer dan dertig jaar kwelt. Het duurt tot blz. 184 totdat ze eindelijk uit de doeken doet wat er is gebeurd. Waarom zou ze dit nooit aan Armand hebben durven vertellen?

14. Wanneer ontdekt Rose dat Baptiste niet de zoon was van Armand, maar van die monsieur Vincent? Verandert dat iets aan haar gevoelens voor Baptiste?

15. Wat is het thema van het boek? Welke motief gebruikt De Rosnay hierbij?

16. Waarom zou De Rosnay erin verwerkt hebben dat Rose ineens belangstelling krijgt voor de literatuur?

17. Wat heeft Rose in de kelder nog aan persoonlijke bezittingen?

18. Op een gegeven moment vergelijkt Rose Parijs met “een overjarige,opgedirkte, met haar ritselende rokken koketterende lichtekooi”. Wanneer en waar doet ze dat en wat vind je daarvan?

Met dank aan Marry v.d. M.
©JannieTr, 18 februari 2013.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten