vrijdag 2 september 2011

Leeskring Philippine

Nadat ik in januari 2006 in Zeeuws-Vlaanderen kwam wonen ging ik op zoek naar een leesclub. Met de bedoeling om zowel mijn passie voor het lezen van Nederlandse literatuur te kunnen delen, als om contact te leggen met streekgenoten. In november 2006 vond ik via de bibliotheek een al jaren bestaande leesclub die mij wilde accepteren als lid. Na ruim 4 jaar werd mij helaas duidelijk, dat deze club mij niet bracht wat ik gehoopt had. Ik besloot mijn lidmaatschap op te zeggen.

Ik vond ondertussen een andere ingang: bij een welzijnsorganisatie bood ik aan als vrijwilliger een cursus te geven onder de titel Lezen in een leeskring. In 8 lessen, gegeven in de bibliotheek, kregen de cursisten les in de literaire analyse van een boek en het herkennen van de instrumenten die een schrijver gebruikt om zijn boek te schrijven. Bij elke les hoorde ook een roman om thuis te lezen en huiswerkopgaven om het geleerde in praktijk te brengen.

Het sloeg aan. De eerste cursus, die in september 2009 begon, was overschreven. Er moesten mensen op de wachtlijst. Uiteindelijk startten we met 11. Na afloop verzochten 8 cursisten mij hen nog een jaar te begeleiden om te kunnen oefenen met het geleerde. Voor dat doel werd in september 2010 de Leeskring Philippine opgericht. Tegelijkertijd startte de tweede lichting cursisten met de cursus Lezen in een leeskring. Door allerlei administratieve tekortkomingen bij de welzijnsorganisatie lukte het met veel moeite uiteindelijk slechts 6 cursisten te bereiken. Eigenlijk te weinig om effectief mee te kunnen werken, maar ook zij maakten het jaar vol. Daarvan gaven er 2 te kennen dat zij zich graag aan zouden willen sluiten bij de Leeskring Philippine. Bij de start van het komende seizoen in september 2011 zullen we verder gaan met 7 leden.

Elk seizoen wordt er met een ander thema gewerkt (een schrijver, land, genre, periode etc.). Oud-cursisten hebben het recht gekregen zich opnieuw te melden voor deelname bij aanvang van elk nieuw seizoen. Het maximum aantal leden zal echter steeds 8 zijn. Dat houdt o.a. verband met het feit dat alle boeken geleend worden via een leesclubabonnement bij de bibliotheek. Er moeten dus van de gewenste titels 8 exemplaren aanwezig zijn bij de diverse bibliotheken in Zeeland. De Leeskring heeft verder een abonnement op Boek-delen en op Boek. Deze tijdschriften circuleren bij de leden en worden op de bijeenkomsten geruild.

De bijeenkomsten vinden om de 6 weken plaats; de data worden aan het begin van het seizoen bekend gemaakt. Ze zijn op een vaste doordeweekse avond van 19.30 tot 22.00 uur. Halverwege een koffiepauze en vanaf 21.30 uur napraten bij een drankje en een hapje. Ook de boekenlijst is vooraf bekend, zodat wie dat wil "vooruit" kan lezen. De deelnemers zijn bij toerbeurt gespreksleider. Soms worden de discussiepunten/vragen bij het boek meegegeven bij de uitreiking ervan. Zowel de biografie van de auteur, als de literaire analyse en het thema van het boek komen aan bod. En uiteraard de leeservaring van de individuele leden.
©JannieTr, 2 september 2011

Geen opmerkingen:

Een reactie posten